Organické hnojivo

Základní informace o výrobku
- univerzální hnojivo pro hnojení zeleniny, ovocných stromů, keřů, květin a trávníků
- vysoká koncentrace živin (max. dávka 1kg/m2 záhonu na 1 rok)
- dodáváme balené nebo volně ložené
 

Agrohum je organické hnojivo se zvýšeným účinkem pro úrodnost půdy a stabilizaci jejího pH. Je vyráběn smícháním stájových odpadů z chovu drůbeže, prasat a skotu a jejich následným fermentováním v bioreaktorech.

Běhěm fermentace za vysokých teplot (cca 75°C) dochází k základní mineralizaci živin, zničení všech patogenních mikroorganismů a především k likvidaci klíčivosti všech plevelných semen obsažených ve vstupních surovinách.

Vysoký obsah živin je vázán na organickou hmotu a nedochází k ztrátě živin vyplavováním.

Zničením klíčivosti plevelných semen obsažených ve vstupních surovinách snižuje dodatečné náklady na postřiky.


Agrochemické hodnocení hnojiva

Sušina

min. 45%

Organické láky v sušině

min. 75%

Celkový N v sušině

min. 3,5%

Celkový P jako P2O5 v sušině

min. 3,5%

Celkový K jako K2O v sušině

min. 3,0%

Celkový K jako CaO v sušině

min. 4,0%

Celkový K jakoMgO v sušině

do 2,0%

pH

8,5

Poměr C:N

prům. 10:1

 
Aplikace a dávkování

  • zelenina: 1kg (2 litry) Agrohumu rovnoměrně rozsypat na 1 m2 záhonu před setím nebo 0,5 kg (1 litr) na stejnou plochu mezi rostliny
  • trávníky: 0,5 kg (1 litr) Agrohumu na 1m2 rozházet brzy na jaře (před počátkem vegetace) a na podzim (po poslední seči)
  • ovocné dřeviny: 5 kg (10 litrů) Agrohumu rozházet v kruhu o průměru cca 2m okolo stromku nebo keře
  • květiny v květináčích: max. 2 polévkové lžíce na běžný 10 cm květináč
  • květiny v záhonech: při souvislé produkci 0,5 kg (1litr) Agrohumu na 1m2 záhonu po každé sklizni