Představení firmy
Firma EKO-HUM spol. s r.o. vznikla v roce 1993.Technologie umožňuje přeměnu biologicky rozložitelného odpadu na kvalitní organické hnojivo AGROHUM. Výrobní kapacita je 20 tisíc
tun hnojiva za rok. Hnojivo dodáváme volně ložené nebo balené v PE pytlích.

Naše hnojivo je volbou pro ty, kteří chtějí dosahovat vysokých výnosů a zároveň pěstovat své plodiny ekologicky.